Happy Ganesh Chaturthi Wishes, Quotes, & Mantra in Marathi [2024]


Updated: 24 Jan 2024

188


Hello friends! Are you looking for the best Ganesh Chaturthi wishes in Marathi to celebrate Ganesh’s day with happiness?

Look no further! In this article, We have gathered the best Ganesh Chaturthi wishes, quotes, and mantras in Marathi that you can use to wish your loved ones a happy Ganesh day with joy. Let’s read.

ganesh chaturthi wishes in marathi

Ganesh Chaturthi Wishes in Marathi

Ganesh Chaturthi is a Hindu festival celebrated in honor of the elephant-headed god Ganesha. 

Here we have shared some beautiful wishes in Marathi to share festival wishes with your loved ones on this special occasion. So let’s have a look and read it now.

maghi ganesh jayanti wishes in marathi
 • “गणपती बाप्पा मोरया! आपल्या घरी आनंद, शांती आणि सुख असो, आणि आपल्या जीवनातील सर्व कष्टांना गणरायाच्या क्रुपेत दूर होवो.”
 • “गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा! गणपती बाप्पाच्या आशीर्वादाने आपल्या जीवनात सुख, समृद्धि आणि आनंद येऊदे.”
 • “गणेश चतुर्थीच्या पवित्र आणि खास आणखी आल्या. आपल्या घरी श्रीगणेशाच्या आशीर्वादाने सुख संपणार.”
 • “गणपती बाप्पा मोरया! आपल्या जीवनातील सर्व संकट, कष्ट आणि दु:ख आपल्या घरी येऊन शांतीपूर्ण होवो.”
 • “गणेश चतुर्थीच्या आणि नववर्षाच्या खास दिवशी, आपल्याला सदैव सुख आणि समृद्धि होवो हीच कामना.”

I hope you’ve liked these maghi Ganesh Jayanti wishes in Marathi.

Ganesh Chaturthi Quotes in Marathi

In this phase, we have compiled amazing Ganesh Chaturthi Quotes in Marathi that you can use to wish your loved ones a happy Ganesh Chaturthi and a prosperous year ahead. Let’s read.

happy ganesh chaturthi quote in marathi
 • “गणेश चतुर्थीच्या आपल्या घरी असलेले आशीर्वाद आपल्याला सदैव संगताने आणि सुखाच्या मंदिरात घेउन जातात.”
 • “गणपतीच्या चरणांमध्ये आपला जीवन सुखाच्या मंदिरात जाऊन घेउन जाईल.”
 • “गणेश चतुर्थीच्या आगमनाने जीवनातल्या सर्व आशा, सपने आणि आपल्या मागण्यांच्या प्रत्येक सवालाच्या उत्तरी सापडू शकतात.”
 • “गणपतीच्या पवित्र प्रतिमेच्या आगमनाने आपल्याला नवीन सुरूवात आणि नवीन स्पष्टता मिळावील.”
 • “गणेश चतुर्थीच्या पर्वाने आपल्या जीवनातील सगळ्या विघ्नांकितीने दूर होवो हीच कामना.”

I hope you’ve liked these Ganesh Chaturthi quotes in Marathi.

Ganesh Mantra in Marathi

Ganesh Mantra is a powerful prayer that is chanted to invoke the blessings of Lord Ganesha. Here we have shared some popular Ganesh Mantras in Marathi. Let’s read.

lord ganesh mantra with wish in marathi

“ॐ गं गणपतये नमः”

“गणपती बाप्पा मोरया! माझ्या सर्व कामांसाठी अप्रतिम यश, सफलता, आणि सुखाच्या पथावर पाठवा.”


“वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥”

“गणेशाच्या आशीर्वादाने सर्व कामांसाठी आणि सर्व विघ्नांसाठी माझ्या मार्गात कोणताही बाधक न येईल.”


“गजाननं भूतगणादि सेवितं। कपित्थ जम्बूफलसार भक्षितम्॥”

“गणेशाच्या आशीर्वादाने सदैव माझ्या जीवनात आनंद आणि समृद्धि येऊदे, ही माझी कामना आहे.”


“विघ्नहरण दयानिधे गणेश”

“गणेश, विघ्नहर्ण आणि दयानिधे, कृपा करून माझ्या जीवनातल्या सर्व विघ्न आणि कष्ट काढून घ्या.”


“या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवसदा पूजिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥”

“सरस्वती देवी, आपल्याला ज्ञान, बुद्धी, आणि कलेची आशीर्वाद देईल हीच माझी कामना आहे.”


I hope you’ve liked these Ganesh Chaturthi wishes with beautiful mantras.

Ganesh Chaturthi Messages in Marathi

In this section, we have featured the latest Ganesh Chaturthi Messages in Marathi. You can spread these messages with your loved ones to wish them a happy and prosperous Ganesh Chaturthi Day. So let’s read and express it now.

ganesh chaturthi message in marathi
 • “गणपती बाप्पा मोरया! गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपल्या घरी आपल्या जीवनातल्या सर्व कष्टांना गणरायाच्या क्रुपेत दूर होवो.”
 • “गणपती ची वाचन स्पष्टपणे असून, आपल्या जीवनातल्या सर्व संकटांना नष्ट करू शकतो. गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा!”
 • “गणपती चतुर्थीच्या अद्वितीय आणि मनोरंजनाच्या आयोजनाने आपल्या जीवनातल्या सर्व समस्या आणि विघ्न कोणताही आशीर्वाद असावा.”
 • “गणपती बाप्पा मोरया! गणेश चतुर्थीच्या या पवित्र पर्वाने आपल्या जीवनात सुख, समृद्धि, आणि आनंद येऊन घेतला पाहिजे.”
 • “गणपतीच्या आगमनाने सुखाच्या मंदिरात आपल्या जीवनातल्या सर्व आशा आणि मागण्यांच्या प्रत्येक सवालाच्या उत्तरी सापडो.”

I hope you’ve liked these happy Ganesh Chaturthi Messages in Marathi.

Ganesh Chaturthi Caption in Marathi

In this phase, We have collected the best Ganesh Chaturthi caption & status in Marathi. You can explore these delightful Ganesh Chaturthi captions to make your celebrations memorable. Let’s read.

ganesh chaturthi caption in marathi
 • “गणपती बाप्पा मोरया! आपल्या घरी गणेश आला, आणि आपल्या दिल्यातल्या आनंदाची तरंगे सुरू झाली.”
 • “गणपती च्या दर्शनाला जाऊन दिल्ली मुंबईचं दौऱ्या असतं, त्यातलं आनंद असलं तर अपूर्ण असतं.”
 • “आपल्या घरी येणारा गणपती हे नवीन साल, नवीन सपने, आणि नवीन आनंद घेऊन येऊ द्याला.”
 • “गणपती चतुर्थीच्या आगमनाने फुलताच जाऊन लागलं. आपल्या घरी गणपतीच्या दर्शनाच्या सर्व आशीर्वादाने भरलं.”
 • “गणेश चतुर्थीच्या या पवित्र दिवशी, आपल्याला सुख, समृद्धि, आणि आनंद येऊन घेतलं पाहिजे. गणपती बाप्पा मोरया!”

I hope you’ve liked these Ganesh Chaturthi captions & status in Marathi.

What is the significance of Ganesh Chaturthi?

Ganesh Chaturthi is significant as it marks the arrival of Lord Ganesha, who is believed to remove obstacles and bring blessings and prosperity. Devotees seek his divine presence to overcome challenges and start new ventures with success.

How is Ganesh Chaturthi celebrated?

Ganesh Chaturthi is celebrated by installing clay idols of Lord Ganesha in homes and public places. Devotees perform rituals, offer prayers, and engage in cultural events and processions. 

The festival typically spans ten days, with the grand immersion of the idols on the final day.

Can non-Hindus participate in Ganesh Chaturthi celebrations?

Yes, Ganesh Chaturthi is a joyous festival that often welcomes people of all backgrounds to participate. 

It’s a cultural and community event in many regions, and non-Hindus are encouraged to join in the festivities and learn about the traditions.

Conclusion

In conclusion, Ganesh Chaturthi holds a special place in our hearts, and expressing our warm wishes in Marathi adds a cultural touch to the celebrations. 

You can celebrate this fantastic festival with joy and happiness by spreading these wishes and quotes with your loved ones.

You can also convey your warm wishes through social media like Facebook Posts, WhatsApp statuses, Instagram stories, and Twitter shorts. So why are you waiting now? Let’s spread. 

May Lord Ganesha’s blessings fill our lives with joy, success, and the strength to overcome all obstacles. Ganpati Bappa Morya!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do give your feedback. So that we can bring more improvement.
Your feedback will be submitted by clicking only once.
Spread the love

Angali Sharma

Angali Sharma

Meet Angali Sharma, a passionate poet from India. She fell in love with poetry when she was young and has been weaving beautiful words ever since. Her poems are like windows into the heart and soul of India, capturing its festivals, spirituality, and the spirit of its people. So Let's read and subscribe for more poems.

Please Write Your Comments