Independence Day Quotes, Wishes, Pics & Shayari In Marathi 2024


Updated: 18 Jan 2024

317


Hey मित्र, Are you looking for the latest independence day quotes in Marathi to celebrate independence day in a charming way? 

Look no further, In this blog post,  we have gathered the most inspiring independence day quotes in Marathi that will motivate you to live your life to the fullest and celebrate happy independence day with full of joy. 

These quotes will also make you proud to be Indian and will help you to appreciate the sacrifices that were made to achieve our independence. Let’s explore now.

independence day quotes in marathi

Independence Day Quotes in Marathi

Independence Day is a time to celebrate our freedom and remember the sacrifices that were made to achieve it. 

Here we have shared some inspiring Marathi quotes that will help you to appreciate the importance of freedom and to live your life to the fullest. Let’s read.

15 august quote in marathi
 • “स्वातंत्र्य, असा सुवर्ण संग्राम, आपल्याला सांगतो आपल्या देशाच्या महिमेची कहाणी.”
 • “आजादीच्या पर्वाच्या आनंदात घेतलेल्या आत्मविश्वासात, आपल्याला जगण्याच्या संकल्पात जो दृढता आहे, ती शक्ती आहे.”
 • “स्वातंत्र्य दिनाच्या उत्सवाच्या प्रत्येक नात्यात आपली आजादीची महत्वाची आवश्यकता आहे.”
 • “देशाच्या स्वातंत्र्याच्या महिमेतल्या आत्मविश्वासाने, हरवलेल्या सपन्यांच्या पर्यंत पोहोचण्याची शक्ती आहे.”
 • “स्वातंत्र्य दिनाच्या उत्सवाच्या शुभेच्छा! ह्या आजादीच्या आकारणी आपल्याला शक्ती देण्यात येईल.”

I hope you’ve liked these 15 August Quotes in Marathi.

Independence Day Wishes in Marathi

Here we have compiled the latest independence day wishes in Marathi that you can share with your friends and family on this special day. Let’s read and spread it now.

independence day wishes in marathi
 • “स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपल्या जीवनातील स्वातंत्र्य, शांतता, आणि समृद्धी येईल.”
 • “स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा! आपल्याला स्वातंत्र्य आणि आनंदाच्या नव्या दिशेने येण्याची शक्ती देवो.”
 • “आजादीच्या दिवशी, आपल्याला अशी संयमी विकास अशील की आपल्या देशाचं गर्व महसूस होईल.”
 • “आपल्या स्वप्नांच्या उंचावर उडण्याच्या आनंदाने भरलेल्या आजादीच्या पर्वाच्या शुभेच्छा!”
 • “स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा! आपल्याला स्वातंत्र्य मिळो ही आशा, आपल्याला सदैव सहाय्यकारी असो ही कामना.”

I hope you’ve liked this independence day wishes in Marathi. Let’s spread it now. 

15 August Shayari in Marathi

In this section, we have gathered the latest 15 August Shayari in Marathi that will help you to express your love for your country and your pride in being Indian. Let’s read. 

fifteen august shayari in marathi
 • “आजादीच्या पर्वातल्या उडता, दिल्याला आनंद आपल्याला जगतो,
 • आपल्या देशाची मानवली हरवून आलेली त्या आकाशातल्या तारांमध्ये समाहित असा विकास जगतो!”

 • “स्वातंत्र्य दिनाच्या उद्घाटनात, नव्या आकाराने आपला देश यशस्वी होईल,
 • आनंदात, शांततेत वाढतेय स्वप्न, स्वप्नांच्या उच्च गगनातल्या पर्यंत जाऊन लहान मनांतली माणसं!”

 • “हिरवी नादात स्वातंत्र्य आली, आकाशातल्या तारांच्या शब्दात गाण्याला आली,
 • आपल्याला आनंदाचं जगणं आवश्यक आहे, त्यासाठी स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

 • “आपल्याला स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!
 • आपल्याला मिळो आनंद, शांतता, आणि यश आपल्याला दिलं या आकाशाच्या उंचावर!”

 • “आजादीच्या दिवशी, आपल्याला शांतता आणि स्वातंत्र्यच्या वातावरणातली आनंद वाटतो,
 • आकाशातल्या तारांच्या शब्दात गाण्याची आनंदीत मने करू द्या, ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा सहित!”

I hope you’ve liked these 15th august shayari in marathi. Now you can use these Shayari lines to add a touch of poetic expression to your Independence Day celebrations.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do give your opinion so that we can improve further.
Your feedback will be submitted by clicking only once.

Slogans for Independence Day in Marathi

In this phase, we have gathered the most amazing Slogans for Independence Day in Marathi. You can use these slogans to add an extraordinary touch to your Independence Day celebration. Let’s read.

slogan for independence day in marathi
 •  “स्वातंत्र्य ही आपल्या जण्याची मानवली, आपल्या देशाची महिमा!”
 • “आपल्या आनंदाच्या उंचावर उडण्याचा वेळ आला आहे, आपल्या स्वातंत्र्याच्या दिवशी!”
 • “स्वातंत्र्य ही आपल्या सपन्यांची सवारी, आपल्याला जगण्याची आणि साक्षीवाहीची शक्ती द्यायला आहे.”
 • “आजादीच्या दिवशी, आपल्या देशाची गरज आपल्या शब्दात गाऊयाला हवी!”
 • “स्वातंत्र्याचा पर्व, आपल्याला त्याच्या मूर्तित सजवलेल्या मातृभूमीच्या शानदार महिमेतली गरज!”

I hope you’ve liked this 15 August caption in Marathi.

15 August Images in Marathi

In this section, we have created the most beautiful 15 August images in Marathi that you can share with your loved ones and celebrate this day with full of joy and happiness. So let’s have a look and share it now. 

independence day freedom quote in marathi
india independence day marathi quotes
fifteen august independence day quote in marathi
independence day india quote in marathi
importance of india flag quote in marathi

I hope you’ve liked this 15 August images in Marathi. Now you can share these images to celebrate Independence Day and inspire others with the spirit of freedom and patriotism. So let’s share it now.

What are some best independence day quotes in marathi?

Here are some impactful Independence Day quotes in Marathi:

 • “स्वातंत्र्य सूर्याच्या रथाला सारलेला आहे, परंतु स्वातंत्र्य मिळवण्याची मार्गदर्शन करणार्या आत्मा च्या दिशेने वाचलेली आहे.” – महात्मा गांधी
 • “स्वातंत्र्य ह्या वीर योद्धांच्या लहानपणीचं आदर्श आहे, आणि त्याला आपल्याला नक्की कळविता येईल की स्वातंत्र्यच्या मूर्तित आपल्याला एक महत्वाचं काम करावं.” – जवाहरलाल नेहरू
 • “आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवण्याची इच्छा आपल्या देशभक्तीच्या आणि संकल्पाच्या बांधनातली आहे.” – बाळ गंगाधर तिलक
 • “स्वतंत्रता ही आपल्या देशाची अद्वितीय महिमा आहे, आपल्याला त्याची किंमत भरण्याची आणि आपल्याच्या देशाला उत्तमता देण्याची जबाबदारी आहे.” – विनोबा भावे
 • “स्वातंत्र्य ह्याची ज्या गरजा आहे, त्या गरजाने आपल्याला त्याच्या वातावरणातली जवळची पाहणी घेण्याची क्षमता मिळते.” – सरदार पटेल

These quotes encapsulate the essence of Independence Day and the values it represents. You can use them to inspire and celebrate the spirit of freedom.

How to wish independence day in marathi?

To wish Independence Day in Marathi, you can say.

“स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा!”

This translates to “Wishing you a Happy Independence Day!” in English. You can use this phrase to greet others and express your best wishes on this special occasion.

Conclusion

Independence Day quotes in Marathi beautifully express the spirit of freedom, unity, and patriotism. 

These quotes serve as a reminder of the sacrifices made by our ancestors and the significance of the hard-fought liberty we enjoy today. 

They inspire us to cherish our nation’s diversity, uphold its values, and strive for progress. As we celebrate Independence Day, So let these quotes resonate in our hearts, igniting a renewed commitment to our country’s growth and prosperity. Let’s cherish it. 

Now You can also inspire your family, friends, and loved ones by spreading these independence day quotes with them. You can also share these pics and wishes on your social account like Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, etc, to express love with social fellows. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do give your feedback. So that we can bring more improvement.
Your feedback will be submitted by clicking only once.
Spread the love

Angali Sharma

Angali Sharma

Meet Angali Sharma, a passionate poet from India. She fell in love with poetry when she was young and has been weaving beautiful words ever since. Her poems are like windows into the heart and soul of India, capturing its festivals, spirituality, and the spirit of its people. So Let's read and subscribe for more poems.

Please Write Your Comments