30+ Happy Teacher Day Quotes, Wishes, Pics, & Poems in Marathi


Updated: 18 Jan 2024

235


अहो विद्यार्थी! Are you looking for the best teacher day quotes in Marathi to appreciate your teacher’s hard work & dedication?

Look no further! In this article, we have gathered amazing Teacher Day quotes, wishes, pics & poems in Marathi that you can use to celebrate Teacher’s Day in a charming way. Let’s explore.

teacher day quotes in marathi

Teacher Day Quotes in Marathi

In this phase, we have collected the best teacher day quotes in Marathi. You can Celebrate Teacher’s Day with these heart-touching quotes that will be used to show appreciation & love with teachers for their dedication and efforts. So let’s read it and share now.

happy teachers day quote in marathi
 • “शिक्षक ह्या जगातील ज्योत, आपल्या मार्गदर्शनाने आपल्या विद्यार्थ्यांना दिलेल्या आदराचे प्रकाश.”
 • “गुरूच्या पायांच्या तलावर सर्वोत्तम विद्या विकसते, त्याच्या हातांच्या श्वासात नव्या आकारांची जीवने प्राप्त होतात.”
 • “शिक्षक ह्या समाजाच्या निर्मात्या, आपल्या ज्ञानाने सुख-शांति देणार्या देवतेच्या निमित्ताने.”
 • “आपल्या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाने माझ्या सपन्यांच्या पर्वाचा साक्षात्कार होतो.”
 • “गुरूपौर्णिमेच्या दिवसाला, मनापासून आभार व्यक्त करणारे आपल्या शिक्षकांना नमस्कार!”

I hope you’ve liked these heart-touching Teacher’s Day quotes in Marathi.

Teacher Day Wishes In Marathi

In this section, we have shared the best teacher day wishes in Marathi that will be used to express your love, gratitude, and appreciation to your teachers. So let’s read and spread it now.

happy teachers day wish in marathi
 • “आपल्या शिक्षकांना गुरूपौर्णिमेच्या शुभेच्छा! तुमच्या मार्गदर्शनाने माझ्या जीवनातले उद्देश आणले आहे.”
 • “आपल्या शिक्षकांच्या आदराने वाढत्या माझ्या सजीवपटाच्या रंग. गुरूपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्या शिक्षणाने आपल्या विद्यार्थ्यांना न सिर्फ पुस्तकेच्या ज्ञानाची, तरी जीवनाची महत्त्वाची शिका.”
 • “शिक्षक ह्या जगातील ज्योत, तुमच्या प्रेरणेने आपल्या विद्यार्थ्यांना उद्धारणा मिळावी.”
 • “आपल्या शिक्षणाने सजगड, सुशिक्षित आणि सफल नागरिक तयार केले आहे. गुरूपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

I hope you’ve liked these happy Teachers Day wishes in Marathi.

Inspirational Teachers Day Quotes in Marathi

In this phase, we have gathered the best inspirational Teachers Day quotes in Marathi that will help you to appreciate the importance of education and the role of teachers in our lives. Let’s read.

inspirational teacher day quote in marathi
 • “गुरूच्या शिक्षणाने विद्या हीच वहन केली पाहिजे, ज्याच्या माध्यमातून स्वतंत्रता संपून जाते.”
 • “गुरूच्या प्रेरणेने आपल्या सपन्यांच्या पर्वाची उच्चाई दाखवायला साहित्य होतो.”
 • “शिक्षक ह्या जगातील सबला देणारे एकमेकांना शक्तीची आवश्यकता आहे, ज्याच्या माध्यमातून अमर शिक्षण साधले जाते.”
 • “एक शिक्षक अनेक जीवने बदलू शकतो, कारण त्याच्या हातातल्या कित्येक शब्दांचा अतिरिक्त मार्गदर्शन केला जातो.”
 • “शिक्षक ह्या समाजाच्या सुरवातीला अविभाज्य भूमिका निभतात. त्याच्या शिक्षणाने आपल्याला नक्कीच्या विजयी व्यक्तीपणे सुसंस्कृत केले जाते.”

I hope you’ve liked these inspirational Happy Teachers Day quotes in Marathi.

Teachers Day Poems in Marathi

In this section, we have gathered amazing teachers day poems in Marathi that will touch your heart and soul. Let’s read.

happy teachers day poem in marathi

शिक्षकाच्या यशगाथेत

शिक्षकाच्या यशगाथेत सुंदर सुरवातील,

शिक्षणाच्या सागरातून आम्ही स्वप्न स्थापनेची करतो प्रारंभ.

आपल्या उपकारांच्या बरेचा दरवाजा तोडला,

सांगतो आपल्याला आभार आम्ही आपल्याला सदैव.


प्रेरणादायक गुरू

प्रेरणादायक आपल्या आव्हानात,

दिल्या विद्येच्या पंखांनी उडणारी चांदणीरात.

आपल्या शिक्षणाच्या प्रकाशात,

तरंगांच्या तडका जगात लागलं सुरम्य छायाच.

गुरूवार्तेतल्या मनमोहक उद्धरणांनी,

सादर करतो आभार आम्ही आपल्या पाठशाळेच्या दरबारात.

आपल्या दिव्य शिक्षणाच्या प्रेरणेने,

हळूहळू वाढतं आमचं ज्ञान विस्तार!


गुरूची महिमा

गुरूची महिमा अनंत, आपल्या शिक्षणाने उजळली संसार,

विद्या, धर्म, त्याग आपल्याच्या मार्गदर्शनातून स्पष्ट झाले पार.

आपल्या ज्ञानातल्या सच्च्यातल्या मजाने,

सर्वांच्या जीवनात अर्थ आपल्याच्या शब्दाने आले परिणाम.

गुरूपौर्णिमेच्या दिवसाला सांगतो हे आभार,

आपल्याच्या पाठशाळेच्या दरबारात खडें आमचं सर्वस्वरूप!


आपल्या पाडतीच्या ध्यानात

आपल्या पाडतीच्या ध्यानात आम्ही आहोत,

विद्या देण्याच्या सर्वोत्तम राहील्या आपल्या हातात.

विचारांच्या सुगंधाने आपल्या मार्गदर्शनाची दिशा,

आपल्याच्या विद्यार्थ्यांच्या जीवनातल्या सफलतेचा सूर्यमुद्रा.

आपल्या जीवनातल्या उजळायलेल्या संकेतांनी,

सादर करतो आम्ही आपल्याला गुरूपौर्णिमेच्या आभाराच्या शब्दा!


शिक्षकांना समर्पित

शिक्षकांना समर्पित हे गीत,

तुमच्या मार्गदर्शनातल्या प्रेरणेने आम्ही प्राप्त केलेले विज्ञान आणि विद्या क्षेत्रातले उजवे दिशायले.

सांगतो आपल्याला हार्दिक आभार,

आपल्या शिक्षणाच्या मार्गदर्शनातल्या आपल्या दिलेल्या स्वप्नाच्या पारसपर वाया देतो आम्हाला.


I hope you’ve liked these teachers day shayari in Marathi.

Teachers Day Messages in Marathi

In this section, we have shared the best teacher’s day messages in Marathi that you can send to your teachers to express your gratitude and appreciation. Let’s read.

happy teachers day message in marathi
 • “आपल्या शिक्षणाने आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये संजीवनी धारा प्रवाहित केली आहे. तुमच्या मार्गदर्शनाने आपल्या विद्यार्थ्यांनी नव्या ऊर्जेचा स्रोत उद्भविला आहे. गुरूपौर्णिमेच्या खूप शुभेच्छा!”
 • “आपल्या शिक्षणाच्या प्रकाशात, आम्ही विद्यार्थ्यांना दिलेल्या आदराच्या सुरुवातीला, आपल्याला स्मरणात आहे. गुरूपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “शिक्षक ह्या आपल्या जीवनातल्या एकमेक्या मूर्ती, ज्ञानाच्या देवता, आणि आपल्या प्रेरणेच्या स्रोत आहेत. गुरूपौर्णिमेच्या खूप शुभेच्छा!”
 • “आपल्या शिक्षणाने आपल्या विद्यार्थ्यांना उद्धारणा मिळावली आहे. आपल्या प्रेरणेने आपल्या सपन्यांची पर्वा केली आहे. गुरूपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!”
 • “आपल्याला सिखवण्याची जबाबदारी घेतल्याने आपल्या विद्यार्थ्यांना उच्च आदर मिळाला. आपल्या शिक्षणाने आपल्या जीवनातले उद्देश स्पष्टपणे दिले. गुरूपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!”

I hope you’ve liked these happy teachers day messages in Marathi.

What is Teachers’ Day and why is it celebrated?

Teachers’ Day is a day dedicated to honoring and appreciating teachers and educators for their significant contributions to society. 

It is celebrated to recognize their role in shaping the lives of students, imparting knowledge, and guiding them towards a successful future.

How can I show appreciation to my teachers on Teachers’ Day?

You can show appreciation to your teachers on Teachers’ Day by expressing gratitude through heartfelt messages, cards, gifts, or even organizing special events or programs. 

Taking the time to acknowledge their efforts and sharing how they’ve positively influenced you is a wonderful gesture.

Are there any traditional customs or activities associated with Teachers’ Day?

While there are no strict traditional customs, many schools and educational institutions organize events like cultural programs, competitions, and awards ceremonies to honor teachers. 

Students often present gifts, cards, and perform skits or songs as a token of their appreciation.

Can I celebrate Teachers’ Day online or virtually?

Yes, you can certainly celebrate Teachers’ Day online or virtually. You can send e-cards, emails, or messages expressing your gratitude. 

Additionally, you can participate in virtual events, webinars, or online discussions to celebrate and appreciate teachers’ contributions in the digital space.

Conclusion

Teacher’s Day holds a special place in our hearts as we honor those who guide us on the path of knowledge and wisdom. The profound impact of teachers on our lives cannot be overstated. 

That’s why here we have shared the best Teacher Day Marathi quotes. Through these meaningful quotes, we pay tribute to their dedication and selflessness. 

As we celebrate this day, let’s remember the words of appreciation, the lessons learned, and the inspiration gained from our teachers. Happy Teacher’s Day!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do give your feedback. So that we can bring more improvement.
Your feedback will be submitted by clicking only once.
Spread the love

Angali Sharma

Angali Sharma

Meet Angali Sharma, a passionate poet from India. She fell in love with poetry when she was young and has been weaving beautiful words ever since. Her poems are like windows into the heart and soul of India, capturing its festivals, spirituality, and the spirit of its people. So Let's read and subscribe for more poems.

Please Write Your Comments