30+ Best Swami Vivekananda Quotes & Thoughts in Marathi [2024] 


Updated: 05 Jan 2024

102


Hello friends! Are you having trouble to find the latest swami vivekananda quotes in Marathi on the internet?

Look no further! In this article, We have gathered heartfelt swami vivekananda quotes, thoughts, and Jayanti greetings in Marathi. You can discover timeless greetings inspiring self-confidence, meditation, and the essence of humanity in these verses. Let’s read.

 • “मन, एक शक्तिशाली और संवेदनशील साथी; त्याचं संयम घेऊन तुमचं जीवन सुधारा.”

Swami Vivekananda Quotes in Marathi

In this phase, We have gathered heartfelt Swami Vivekananda quotes in Marathi. You can explore his timeless quotes that serve as guiding beacons for self-discovery and purposeful life. Let’s read.

swami vivekananda quotes in marathi
 • “सद्गुरुच्या मार्गदर्शनानुसार, मनुष्याचं आत्मविश्वास मुद्दलं, एक नवा जीवन सारंगीत होऊ शकतं.”
 • “आत्मा नित्य, शक्ती अनंत, आपलं स्वयंचं मार्गदर्शक – स्वामी विवेकानंद”
 • “योगाभ्यासात आत्मा स्वतंत्र होते, जिथे तिथे शांती आणि सुख मिळतात.”
 • “मन, एक शक्तिशाली और संवेदनशील साथी; त्याचं संयम घेऊन तुमचं जीवन सुधारा.”
 • “आपल्या योग्यतेचं विश्वास ठेवा, कार्यांमध्ये अद्वितीयता साधा, आणि सफळतेला महसूस करा.”
 • “जगातील अन्यायाने मुक्तीसाठी संघर्ष करणं महत्वाचं आहे.”
 • “आत्म-निरीक्षणातून होणारं सच्चं स्वतंत्रता, मानवतेचं मूलमंत्र.”
 • “जीवनात उद्दीपन करणारं, योग्यता आणि आत्मविश्वास असा एक नवा संकेत.”

Swami Vivekananda Suvichar in Marathi

 • “सद्गुरु स्वामी विवेकानंदांचं सुविचार: ‘मानवाचं उद्दीपन, आत्मविश्वास, आणि सेवेचं सतत मार्गदर्शन करतं.'”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं सुविचार: ‘आपल्या मार्गदर्शनात तोडगं एकटं मार्ग, ज्याने तुमचं जीवन सुधारलं जाईल.'”
 • “योग, ध्यान, आणि जीवनात योगदान: स्वामी विवेकानंदांचं सुविचार तुमचं जीवन सुधारण्यात मदत करतं.”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं सुविचार: ‘जीवनात उत्कृष्टता हे एक अभ्यास आहे, आणि त्याचं सौंदर्य मानवतेचं एकमेव लक्ष्य आहे.'”
 • “मन, विचार, आणि विचारशीलता: स्वामी विवेकानंदांचं सुविचार तुमचं चेतनात आणि जीवनात उद्दीपन करतं.”
 • “आत्मनिरीक्षणातून आत्मविश्वास, समर्पण आणि सुधारण्याचं मार्ग: स्वामी विवेकानंद यांचं सुविचार.”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं सुविचार: ‘जीवनात योग्यता, उत्कृष्टता, आणि सही मार्गाने मुक्ती हे सर्वोत्तम लक्ष्यं आहे.'”
 • “आत्मसमर्पणातून जीवनात नवे अर्थ: स्वामी विवेकानंदांचं सुविचार आपलं मार्गदर्शन करतं.”

Thoughts of Swami Vivekananda in Marathi

thoughts of swami vivekananda in marathi
 • “सद्गुरु स्वामी विवेकानंदांचं विचार: ‘मनुष्याचं मुक्तीसाठी त्याचं मन शुद्ध आणि शक्तिशाली होणं आवश्यक आहे.'”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं विचार: ‘आत्मनिरीक्षण, आत्मसमर्पण, आणि सेवेचं आपलं आत्मनिर्माण स्थानी ठेवा.'”
 • “जगाच्या सार्वजनिक हितासाठी कर्मचारी राहणं महत्वाचं आहे – स्वामी विवेकानंद”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं चिंतन: ‘ध्यान आणि आत्मसमर्पणातून होतं मुक्तीसाधनं.'”
 • “मन, विचार, आणि कार्य: स्वामी विवेकानंदांचं विचार तुमचं जीवन संपूर्णतेने बदलू शकतं.”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं चिंतन: ‘विचारांमध्ये स्वतंत्रता, त्यात आत्मनिर्भरता, हे एक महत्वाचं घटक आहे.'”
 • “आत्मनिरीक्षणातून होणारं समर्थ, आत्मसमर्पणातून होणारं महान – स्वामी विवेकानंद”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं सुविचार: ‘जगातील सर्वांत महत्वाचं कार्य मानवसेवेचं करणं आहे.'”

Motivation Swami Vivekananda Quotes in Marathi

 • “स्वामी विवेकानंदांचं प्रेरणा सूचक: ‘आपलं उद्दीपन आणि मेहनत सोडू नका, कारण त्यातच सफलता आहे.'”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं प्रेरणा वाक्य: ‘सकारात्मक विचारांमध्ये रहा, त्यातच तुमचं बदलाचं सूत्र आहे.'”
 • “जीवनात उत्कृष्टता कसं साधावं: स्वामी विवेकानंदांचं प्रेरणा सूत्र आपल्याला मार्गदर्शन करतं.”
 • “महान दृढतेने काम करा, स्वप्नांचं पुर्ण करा – स्वामी विवेकानंदांचं प्रेरणा संदेश.”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं प्रेरणा वाक्य: ‘मार्गदर्शन करण्यात सदैव प्रयत्नशील रहा, असं तुमचं जीवन साकारात्मकपथील जाईल.'”
 • “असं तुमचं कार्य करा की, जगातलं सर्वोत्तम काम मानलं जाईल – स्वामी विवेकानंद”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं प्रेरणा वाक्य: ‘जीवनात कधीही थांबू नका, कारण त्यातच प्रगल्भता आहे.'”
 • “स्वामी विवेकानंदांचं सुविचार: ‘आपलं क्षमता आणि सहनशक्तीचं अनंत आहे, तुमचं जीवन आपल्या मनोबलाने सजवू शकतं.'”

Swami Vivekananda Jayanti Quotes in Marathi

swami vivekananda jayanti quotes in marathi
 • “स्वामी विवेकानंद जयंतीच्या शुभेच्छा! त्यांचं आत्मजीवन आणि मानवतेचं सचं, त्यांचं उपदेश आपलं मार्गदर्शन करतं.”
 • “स्वामी विवेकानंद जयंतीला हार्दिक शुभेच्छा! त्यांचं संदेश – ‘उठ, जागा, आणि तुझं लक्ष्य साधा!'”
 • “स्वामी विवेकानंद जयंतीच्या शुभेच्छा! त्यांचं उपदेश आपलं मनोबल उच्च करून, नवं आणि उत्कृष्ट जीवन जगा.”
 • “स्वामी विवेकानंद जयंतीला कोटी-कोटी शुभेच्छा! त्यांचं संदेश – ‘आत्मनिर्भर रहा, जगात सेवा करा.'”
 • “आपलं मार्गदर्शक, स्वामी विवेकानंद, जन्मोत्सवानिमित्त शत-शत शुभेच्छा!”
 • “स्वामी विवेकानंद जयंतीच्या शुभेच्छा! त्यांचं संदेश – ‘आत्मनिर्भरता, धर्म, आणि सेवेत निरंतरता ठेवा.'”
 • “स्वामी विवेकानंद जयंतीला कोटी-कोटी शुभेच्छा! त्यांचं उपदेश आपलं जीवन आणि कर्म सुधारण्यात मदत करू शकतं.”
 • “स्वामी विवेकानंद जयंतीला हार्दिक शुभेच्छा! त्यांचं आत्मविकास आणि समर्पण या मूळे भारतीय समाजात सकारात्मक बदल करण्यात मदत होईल.”

I hope you’ve liked these wonderful swami vivekananda quotes, thoughts, and verses in Marathi.

What makes Swami Vivekananda’s quotes in Marathi so impactful?

Swami Vivekananda’s quotes in Marathi resonate deeply due to their profound insights on self-confidence, spirituality, and human values. The simplicity and wisdom in his words make them universally meaningful.

How can I incorporate Swami Vivekananda’s quotes into my daily life?

Easily integrate Swami Vivekananda’s quotes by reflecting on them during meditation, using them as affirmations, or sharing them with others. Apply the wisdom in practical situations for a positive mindset.

Which Swami Vivekananda quote is suitable for motivation and inspiration?

For motivation, consider the quote: “Arise, awake, and stop not until the goal is reached.” It encourages resilience and persistent efforts towards achieving one’s objectives, providing a source of inspiration.

Are there specific Swami Vivekananda quotes in Marathi for overcoming challenges?

Yes, a powerful quote for facing challenges is: “In a conflict between the heart and the brain, follow your heart.” This advice guides decision-making with a focus on inner values during challenging times.

Conclusion

To sum it up, Swami Vivekananda’s Marathi quotes are like little gems of wisdom. They can motivate us, help us face challenges, and guide us to a better life. 

Just incorporating these quotes into our daily routine can make a big positive difference. 

So, let’s embrace the inspiration and share it with others for a happier and more fulfilling journey in life. Happy Swami Vivekananda Jayanti.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do give your feedback. So that we can bring more improvement.
Your feedback will be submitted by clicking only once.
Spread the love

Angali Sharma

Angali Sharma

Meet Angali Sharma, a passionate poet from India. She fell in love with poetry when she was young and has been weaving beautiful words ever since. Her poems are like windows into the heart and soul of India, capturing its festivals, spirituality, and the spirit of its people. So Let's read and subscribe for more poems.

Please Write Your Comments