Happy Narak Chaturdashi Wishes In Marathi [2024]


Updated: 07 Feb 2024

154


Hello friends! Do you need help finding the latest Narak Chaturdashi wishes in marathi on the internet?

Look no further! In this article, we have compiled heartwarming Narak Chaturdashi wishes in marathi. You can discover the beauty of Narak Chaturdashi in Marathi culture with these heartwarming wishes. Let’s read.

 • नरकासुराच्या वधदिनीला हार्दिक शुभेच्छा! आपल्याला हे दिवस सदैव खुप आनंदी आणि खुशीच्या अनुभवाने भरपूर झाले पाहिजे.

Narak Chaturdashi Wishes in Marathi

In this section, We have gathered the best Narak Chaturdashi wishes in marathi. You can share these heartwarming greetings and messages with your loved ones to commemorate this auspicious festival. Let’s read.

narak chaturdashi wishes in marathi
 • नरक चतुर्दशीच्या या दिवशी, तुम्हाला आनंद आणि सखोल खुशी लाभो हीच वाढवतो.
 • नरकासुराच्या वधदिनीला हार्दिक शुभेच्छा! आपल्याला हे दिवस सदैव खुप आनंदी आणि खुशीच्या अनुभवाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या या महत्त्वपूर्ण दिनी, तुमच्या आत्मा आणि घराण्यातल्या अंधकाराला सारे ताकड आणि प्रकाशाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या या संदिकाली, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व संकटांना अंत आणि सखोल सुखाची आनंदाची आवश्यकता आहे.
 • दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपल्या आयुष्यातल्या प्रत्येक दिनाच्या सुखाच्या आणि सखोलता खुशीच्या आवश्यकता आहे.
 • नरक चतुर्दशीच्या दिनी, तुम्हाला नशिबाच्या फुलांच्या तुंगीतले फुल फुटवायला हा दिवस आणि तुमच्या जीवनात आनंद आणि प्रकाश आणि पुष्पाच्या सुगंधाने भरपूर करो.
 • नरक चतुर्दशीच्या या दिवशी, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व अंधकाराच्या कणाने प्रकाशाच्या बलाने दाखवायला हा दिवस आवश्यक आहे.
 • नरक चतुर्दशीच्या अवसरी, तुम्हाला प्रकाशाच्या बलाने तुमच्या जीवनातल्या सर्व संकटांना अंत देऊन सुखाच्या आणि आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या दिनी, तुमच्या जीवनातल्या सर्व संकटांना अंत आणि प्रकाशाच्या सुखाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
happy narak chaturdashi wishing card in marathi
 • दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा! ही दिवाळी तुमच्या जीवनातल्या सर्व कष्टांना अंत आणि सखोल सुखाच्या आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर करो.
 • नरक चतुर्दशीच्या या दिवशी, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व अंधकाराच्या कणाने प्रकाशाच्या बलाने दाखवायला हा दिवस आवश्यक आहे.
 • नरक चतुर्दशीच्या या दिवशी, तुमच्या जीवनातल्या सर्व संकटांना अंत देऊन सुखाच्या आणि सखोलता खुशीच्या आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर करो.
 • नरक चतुर्दशीच्या दिनी, तुम्हाला सर्व संकटांना अंत आणि सखोल सुखाच्या आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या अवसरी, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व अंधकाराच्या कणाने प्रकाशाच्या बलाने दाखवायला हा दिवस आणि तुमच्या जीवनात आनंद आणि प्रकाशाच्या सुगंधाने भरपूर करो.
 • नरक चतुर्दशीच्या दिनी, तुम्हाला सर्व संकटांना अंत आणि प्रकाशाच्या सुखाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या या दिनी, तुमच्या जीवनातल्या सर्व दुखांना अंत आणि सखोलता सुखाच्या आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या दिनी, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व अंधकाराच्या कणाने प्रकाशाच्या बलाने दाखवायला हा दिवस आवश्यक आहे.
 • नरक चतुर्दशीच्या या अवसरी, तुम्हाला सर्व दुखांना अंत आणि प्रकाशाच्या सुखाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या दिनी, तुमच्या जीवनातल्या सर्व कष्टांना अंत आणि सखोलता सुखाच्या आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर करो.
 • नरक चतुर्दशीच्या या दिवशी, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व संकटांना अंत आणि प्रकाशाच्या सुखाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
happy narak chaturdashi greeting in marathi
 • नरक चतुर्दशीच्या दिनी, तुम्हाला प्रकाशाच्या बलाने तुमच्या जीवनातल्या सर्व दुखांना अंत देऊन सुखाच्या आणि आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या या दिनी, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व अंधकाराच्या कणाने प्रकाशाच्या बलाने दाखवायला हा दिवस आवश्यक आहे.
 • नरक चतुर्दशीच्या या दिनी, तुम्हाला सर्व संकटांना अंत आणि सखोलता सुखाच्या आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या अवसरी, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व दुखांना अंत आणि प्रकाशाच्या सुखाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या दिनी, तुमहाला सर्व संकटांना अंत आणि प्रकाशाच्या सुखाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या दिनी, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व अंधकाराच्या कणाने प्रकाशाच्या बलाने दाखवायला हा दिवस आवश्यक आहे.
 • नरक चतुर्दशीच्या या अवसरी, तुमच्या जीवनातल्या सर्व कष्टांना अंत आणि सखोलता सुखाच्या आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर करो.
 • नरक चतुर्दशीच्या दिनी, तुमहाला प्रकाशाच्या बलाने तुमच्या जीवनातल्या सर्व संकटांना अंत देऊन सुखाच्या आणि आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.
 • नरक चतुर्दशीच्या या दिनी, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व अंधकाराच्या कणाने प्रकाशाच्या बलाने दाखवायला हा दिवस आवश्यक आहे.
 • नरक चतुर्दशीच्या या दिनी, तुमहाला सर्व संकटांना अंत आणि सखोलता सुखाच्या आनंदाच्या संदिग्धाने भरपूर झाले पाहिजे.

I hope you’ve liked these Narak Chaturdashi in marathi.

What is Narak Chaturdashi, and how is it celebrated in Maharashtra?

Narak Chaturdashi, also known as Choti Diwali, is celebrated on the second day of the five-day Diwali festival. In Maharashtra, people celebrate it by lighting lamps, bursting fireworks, and offering prayers to Lord Krishna and Goddess Kali. It is believed to be the day when Lord Krishna defeated the demon Narakasura.

What are some traditional dishes prepared during Narak Chaturdashi in Marathi households?

Traditional Marathi dishes like chakli, sev, and other savory snacks are prepared during Narak Chaturdashi. People also make sweet treats like puran poli and laddoos to enjoy with their families.

Is Narak Chaturdashi only celebrated in Maharashtra, or is it observed in other parts of India as well?

Narak Chaturdashi is celebrated in various parts of India, although it may be known by different names and observed with regional variations. The essence of the festival, which involves the triumph of good over evil, is a common theme in Diwali celebrations throughout the country.

Are there any special greetings or wishes exchanged on Narak Chaturdashi in Marathi?

Yes, it is customary to exchange Narak Chaturdashi wishes in Marathi with family and friends. People often say, “नरक चतुर्दशीच्या हार्दिक शुभेच्छा” (Narak Chaturdashiachya hardik shubhechha), which translates to “Heartfelt Narak Chaturdashi wishes.”

Why is Diwali called Narak Chaturdashi?

Diwali is often called Narak Chaturdashi because of the significance of the day in Hindu mythology. The word “Narak” refers to hell, and “Chaturdashi” means the 14th day. Narak Chaturdashi is observed on the 14th day of the second half of the lunar month of Ashwin, which usually falls in October or November.

Conclusion

Narak Chaturdashi, also known as Choti Diwali, holds a special place in Marathi culture. It commemorates the victory of good over evil, symbolized by Lord Krishna’s triumph over the demon Narakasura. 

As a day of light and joy, people exchange heartfelt Narak Chaturdashi wishes in Marathi, celebrating the defeat of darkness and the triumph of righteousness. 

This festival brings families and communities together, emphasizing the importance of unity, love, and the victory of light over darkness. 

Happy Narak Chaturdashi, May the light of Naraka nivaran illuminate our lives and guide us on the path of righteousness.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do give your feedback. So that we can bring more improvement.
Your feedback will be submitted by clicking only once.
Spread the love

Angali Sharma

Angali Sharma

Meet Angali Sharma, a passionate poet from India. She fell in love with poetry when she was young and has been weaving beautiful words ever since. Her poems are like windows into the heart and soul of India, capturing its festivals, spirituality, and the spirit of its people. So Let's read and subscribe for more poems.

Please Write Your Comments