30+ सर्वोत्तम Mahatma Gandhi Quotes In Marathi [2024]


Updated: 01 Feb 2024

216


Hello friends! Are you looking for the best Mahatma Gandhi Quotes in Marathi to inspire yourself and others?

Look no further! In this article, We have gathered inspirational Mahatma Gandhi Quotes in Marathi that will motivate you to live your best life and to make a positive impact on the world. Let’s read.

 • “आपल्या स्वातंत्र्य साठी आपल्या आत्म-नियंत्रणाचा उपयोग करा.”

Mahatma Gandhi Quotes in Marathi

In this phase, we have gathered inspirational Mahatma Gandhi Quotes in Marathi that you can pick to inspire yourself and your loved ones to make the world a better place. Let’s read.

mahatma gandhi quotes in marathi
 • “सत्याच्या दिशेने जा, आपल्याला अशी शक्ती देतील की तुम्ही सर्वात महत्त्वाच्य वस्तू निर्माण करू शकता.”
 • “आपल्या मनाला शांती आणि सामंजस्य आपल्या अंगणात निवारून घेतली पाहिजे.”
 • “प्रेम आणि सत्य दोन्ही आपल्या जीवनाला महत्त्वपूर्ण आणि यथार्थपूर्ण ठरतात.”
 • “सहिष्णुता म्हणजे दृढ शक्तीचा प्रदर्शन करणारे आहे.”
 • “आपल्या स्वातंत्र्य साठी आपल्या आत्म-नियंत्रणाचा उपयोग करा.”
 • “सत्याचा पालन करणार्याला कोणत्याही कारणे आवश्यक नसताना हवी.”
 • “अहिंसा शक्तिची मूळ आहे, आणि आहिंसक धर्म महान धर्म आहे.”
 • “सर्वांना दिलेल्या विधानानुसार जीवन जगण्यात संकोच न घेऊन सामाजिक सुधारणा करा.”
inspirational quote by mahatma gandhi jayanti in marathi
 • “सहिष्णुता त्याच्यातील जिथे दौर्ज्य नाही, तिथे जीवन आहे.”
 • “स्वातंत्र्य, सत्य, आणि अहिंसा हे तीन महत्त्वपूर्ण मूळ आहे.”
 • “धर्माचा तथापि सत्याचा सेवा करा.”
 • “समर्पणाने आपल्या उद्देश्याचा साधन करा, त्याच्यामागच्या परिस्थितीत स्थिर राहण्याची कला आहे.”
 • “म्हणजे कायमचं परिपक्वता हवं आहे, परंतु असा विचार करता येईल कि आपल्याला कधी निरंतर सिद्धीच्या मार्गाने पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता नसेल.”
 • “स्वातंत्र्याची सहाय्य करण्यातली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही आपल्याला स्वातंत्र्य कसे घेऊ इच्छिता.”
 • “सहिष्णुता ह्या माणिक शृंगाराच्या जवळच्या वेड्याची सोडलेली कडी आहे.”
 • “आपल्याला त्याच्यासाठी निरंतर योग्यता अभ्यास करणे आवश्यक आहे, ज्याने तुम्हाला समर्थक आणि संघर्ष करणार्या असा बनवू शकतो.”
mahatma gandhi jayanti quote in marathi
 • “सत्य तुमच्या जीवनाचा माणिक आणि आपल्या व्यक्तिगतीकरणाचा दर्जा असा.”
 • “सत्याला पराभूत करण्यासाठी दृढ आणि सहसा प्रतिष्ठा आवश्यक आहे.”
 • “सत्याचा पालन करणार्याला संकटाच्या क्षणीही त्रास नसतो.”
 • “सहिष्णुतेने आपल्या शक्तिच्या वापर कसा करावा हे शिका.”
 • “जीवनातील संघर्षांमध्ये सामाजिक सुधारणा हे सर्वांत महत्त्वाचं आहे.”
 • “सत्य जाणवणार्याला त्याच्या धर्माच्या मार्गाला सांगायला हवं.”
 • “अहिंसा म्हणजे सर्वोत्तम आणि सर्वात महत्त्वपूर्ण शक्ती.”
 • “सत्याच्या मार्गाने विजय प्राप्त केल्यास, सर्व क्रियाप्रवृत्तिंची आपल्याला सजवणारी शक्ति मिळते.”
mahatma gandhi nation quote in marathi
 • “सहिष्णुता म्हणजे आत्मविश्वासाचा माणिक.”
 • “आपल्या कामाने समर्थनाची आवश्यकता असल्याची नाही, परंतु तुम्ही त्याच्यासाठी सर्वकाही करू शकता.”
 • “सत्याच्या मार्गाने ज्या आत्मविश्वासाची आपल्याला आवश्यकता आहे, त्याची वाढवणारी दणदणी वाटचाल करा.”
 • “अहिंसा असा दुसऱ्याला दुखणार्याच्या अंगावर वापरलेला हल.”
 • “सहिष्णुता म्हणजे सर्वांच्या लहान व वयोमानाच्या दिलांपासून निर्माण केलेल्या आपल्या बाळांसाठी आणि आपल्या समाजसाठी एक महत्त्वपूर्ण मूळ आहे.”
 • “सत्य आणि आत्म-नियंत्रण तुमच्या मानसिक स्वास्थ्याच्या आधारभूत आहे.”
 • “सध्या काहीच न केल्यास तुम्हाला बरोबर जाऊन त्याच्याकरिता दणदणी चालण्याची आवश्यकता नाही.”
 • “सत्याचा पालन करणार्याला त्याच्याच धर्माच्या मार्गाने आपल्याला समाजाच्या सुधारणेच्या दिशेने अगदी निरंतर चलावा लागतो.”

I hope you’ve liked these Mahatma Gandhi Marathi quotes.

What are some of the most famous Mahatma Gandhi quotes in Marathi?

Some of the most famous Mahatma Gandhi quotes in Marathi include:

 • “बदल तुम्हाला हवा असलेला जगात घडवा.” 
 • “जो आशा सोडून देतो तो सर्वकाही गमावतो.” 
 • “अहिंसा ही सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे.”
 • “सर्व चांगल्या गोष्टी साधण्यासाठी वेळ लागतो.” 
 • “जीवन हे संदेश आहे आणि मी तो जगाला देत आहे.” 
Why should I read Mahatma Gandhi quotes?

Mahatma Gandhi quotes are a great source of wisdom and inspiration. They can help us to live better lives, to be more compassionate and understanding, and to make a positive difference in the world.

Gandhi’s quotes are also relevant to our lives today. They can help us to deal with challenges, to overcome obstacles, and to stay true to our values.

How can I use Mahatma Gandhi quotes in my daily life?

You can use Mahatma Gandhi quotes in your daily life in a variety of ways. For example, you can:

 • Share them with your friends and family on social media or in person.
 • Use them as a source of inspiration for your work or studies.
 • Use them to guide your decisions and actions.

Conclusion

Mahatma Gandhi’s quotes in Marathi are a timeless and universal source of inspiration. They can help us to live better lives and to make the world a better place.

I encourage you to read and reflect on Mahatma Gandhi’s quotes regularly. They will surely inspire you to be a better person and to make a positive impact on the world.

You can also spread it with your friends or on social fellows to inspire and motivate them to live a positive and better life. Let’s spread. Have a nice day. Happy Gandhi Jayanti!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do give your feedback. So that we can bring more improvement.
Your feedback will be submitted by clicking only once.
Spread the love

Angali Sharma

Angali Sharma

Meet Angali Sharma, a passionate poet from India. She fell in love with poetry when she was young and has been weaving beautiful words ever since. Her poems are like windows into the heart and soul of India, capturing its festivals, spirituality, and the spirit of its people. So Let's read and subscribe for more poems.

Please Write Your Comments